TARIEVENLIJST 2020

Tarieven Hypotheken: 


Kennismaking, oriënterend gesprek                                                                                                           Gratis 
Hypotheek oversluitcheck (analyse bestaande hypotheek)                                                                      Gratis

 
Aankoop eigen woning incl. advies over inkomensterugval bij overlijden, ziekte of ongeval (arbeidsongeschiktheid), werkloosheid en pensionering

    Starter:                                                                                             
                Hypotheekadvies inclusief inkomensrisico’s                                                                                 €     1.350,-
               Bemiddeling hypotheek                                                                                                                           €        900,-
                Bemiddeling overlijdensrisicoverzekering, maandlastenbeschermer (per polis)                            €        150,-
   Doorstromer(klant met hypotheekverleden):                           
                Hypotheekadvies inclusief inkomensrisico’s                                                                                       €      1.400,-  
                Bemiddeling hypotheek                                                                                                                         
€     1.250,- 

                Bemiddeling overlijdensrisicoverzekering, maandlastenbeschermer (per polis)                      €        150,-
   Zelfstandig ondernemer:
                Hypotheekadvies inclusief inkomensrisico’s                                                                                 €     1.750,-  
                 Bemiddeling hypotheek incl. begeleiding bepalen zakelijk inkomen                                       
€     1.250,-

                Indien het inkomen bepaald dient te worden door een onafhankelijke instantie zoals
                Pentrax, Raadhuys, Overviewz, Zakelijk Inkomen dan ontvangt u van deze instantie
                een separate factuur.

                Bemiddeling overlijdensrisicoverzekering (per polis)                                                                  €        150,-
Voor de bemiddeling in een ondernemers-AOV of pensioenaanvulling gelden andere bemiddelingstarieven. Zie verderop in deze tarievenlijst
               
Hypotheek oversluiten incl. advies over inkomensterugval bij overlijden, ziekte of ongeval (arbeidsongeschiktheid), werkloosheid en pensionering 
      Particulieren
                Hypotheekadvies  inclusief inkomensrisico’s                                                                                 €     1.125,-                                 
                  Bemiddeling hypotheek                                                                                                                    
€     1.125,-

                Bemiddeling overlijdensrisicoverzekering, maandlastenbeschermer (per polis)                       €        150,-
     Zelfstandig ondernemer
                 Hypotheekadvies  inclusief inkomensrisico’s                                                                                €     1.750,-  
                Bemiddeling hypotheek incl. begeleiding bepalen zakelijk inkomen                                            €     1.250,-
                Indien het inkomen bepaald dient te worden door een onafhankelijke instantie zoals
                Zakelijk Inkomen, Pentrax, Raadhuys, Overviewz, dan ontvangt u van deze instantie
                een separate factuur.
                Bemiddeling overlijdensrisicoverzekering (per polis)                                                                 €        150,-
Voor de bemiddeling in een ondernemers-AOV of pensioenaanvulling gelden andere bemiddelingstarieven. Zie verderop in deze tarievenlijst *

Hoofdelijk ontslag op hypotheek bij relatiebreuk incl. advies over inkomensterugval bij overlijden, ziekte of ongeval (arbeidsongeschiktheid), werkloosheid, pensionering en een eventuele verhoging/aanpassing van leningdelen *                                                                                                 €      2.600,- 

Wijzigen of verhogen bestaande hypotheek incl. advies over inkomensterugval bij overlijden, ziekte of ongeval (arbeidsongeschiktheid), werkloosheid en pensionering *                                           €      1.750,-


Verhuurhypotheek incl. advies over inkomensterugval bij overlijden, ziekte of ongeval (arbeidsongeschiktheid), werkloosheid en pensionering
         Particulier
            Hypotheekadvies inclusief inkomensrisico’s                                                                                  €    1.400,-             
           Bemiddeling hypotheek                                                                                                                     
€    1250,-                                                                                                                                                               

         Ondernemer                                                                                                                                         
                 Hypotheekadvies  inclusief inkomensrisico’s                                                                                €     1.750,-  
                Bemiddeling hypotheek incl. begeleiding bepalen zakelijk inkomen                                            €     1.250,-


-Plaatsen taxatieopdracht voor een NWWI gevalideerd taxatierapport* en/of een opdracht voor het stellen van een bankgarantie*                                                                                                                                    Gratis

* De taxateur brengt hiervoor zelf een nota in rekening. Deze zal indien mogelijk bij het passeren van de hypotheek voldaan worden. Met een aantal taxateurs hebben wij speciale tarief afspraken. Ook voor het stellen van bankgaranties gelden speciale afspraken.   
               
Overige producten: 
-Kennismaking, oriënterend gesprek                                                                                                               Gratis 

Overlijdensrisicoverzekering
-Advies overlijdensrisicoverzekering                                                                                                              €    200,- 
-Bemiddeling overlijdensrisicoverzekering (per polis)                                                                                        €    150,- 
-Zuivere oversluiting van een overlijdensrisicoverzekering (geen nieuw advies)                                               €    150,-  

Uitvaartverzekering: 
-Advies en bemiddeling uitvaartverzekering (individuele of gezinspolis)                                                          €   100,- 

Maandlastenbeschermer (dekking bij arbeidsongeschiktheid & werkloosheid): 
-Advies maandlastenbeschermer (analyse verzekerd bedrag/dekking)                                                           €    200,-
-Bemiddeling maandlastenbeschermer (per polis)                                                                                           €    150,- 
-Zuivere oversluiting van een maandlastenbeschermer (geen nieuw advies)                                                   €    150,-

Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen (AOV): 
-Advies arbeidsongeschiktheidsverzekering (verzekerd bedrag, dekking, eigenrisicoperiode, etc.)            €   350,-     
-
Bemiddeling arbeidsongeschiktheidsverzekering                                                                                            
€       250,- 

-Advies & bemiddeling in combinatie met een hypotheekadvies (waarbij het te verzekeren bedrag
 al bepaald is)                                                                                                                                                         €       375,-   
-Nazorg abonnement (kosten per jaar). Jaarlijks adviesgesprek,
mutaties doorvoeren, tussentijdse ziekmeldingen verwerken, etc.                                                                 
€       240,-  


Banksparen & lijfrenteverzekeringen (pensioenaanvulling): 
-Advies en bemiddeling inzake oudedagsvoorziening in de IB sfeer (particulieren)                                     €       350,-
-Advies en bemiddeling inzake oudedagsvoorziening in de IB sfeer (zelfstandig ondernemer)                  €       350,-   
waarbij het pensioentekort al berekend is in het hypotheekadvies                                                              €       225,-   
-Extra storting op bankspaarrekening                                                                                                                     25,-
-Extra storting vanuit bestaande lijfrenteverzekering                                                                                     €      150,-

Beleggen: 
In mixfondsen op basis van execution only(uitleg van producten en toetsen comptabiliteit).                €        95,-
 
Vergoeding per uur
-Adviseur Inkomen, Adviseur Vermogen, Adviseur Hypothecair krediet                                                      
€        95,- 


Wij bieden de mogelijkheid om het verschuldigde bedrag in max. 24 maandelijkse  termijnen te betalen. 

*afhankelijk van het beleid van de geldverstrekker kan deze separate (administratie)kosten
 in rekening brengen, naast de vergoeding die u aan ons betaalt.  

De genoemde tarieven zijn vrij van BTW voor zover de dienstverlening is gericht op de totstandkoming van één of meerdere  financiële producten (bemiddeling). Indien dit niet het geval is, dienen wij 21% BTW in rekening te brengen.