Kifid

Het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, kortweg Kifid. Bij Kifid kunt u terecht met een klacht over een financieel product of een financiële dienst.

Wilt u weten of Kifid uw klacht in behandeling kan nemen, dan kunt u de sneltest doen. Is uw klacht behandelbaar, dan probeert de Financiële Ombudsman te bemiddelen tussen u en de financiële dienstverlener.

Lukt dat niet of vindt de Ombudsman dat bemiddeling geen zin heeft, dan neemt de Geschillencommissie een beslissing. Op deze manier helpt Kifid consumenten binnen de juridische mogelijkheden.