Hypotheekdocumenten

De juiste documenten aanleveren

Klaar om aan de slag te gaan met uw hypotheekaanvraag? Super! Om u zo snel mogelijk te kunnen helpen met de aanvraag van uw hypotheek zullen wij enkele documenten van u nodig hebben. Op deze pagina vindt u informatie over de in te dienen documenten. Vrijwel alle hypotheekverstrekkers accepteren deze documenten enkel wanneer zij worden aangeleverd als pdf-bestanden. Via deze link kunt u verschillende bestandtypen omzetten naar pdf. 

Welke documenten hebben wij van u nodig?

Om uw hypotheekaanvraag in te kunnen dienen hebben wij de volgende dertien documenten van u nodig:

1. Aangifte inkomstenbelasting
2. Akte van verdeling
3. Arbeidscontract
4. Bankafschrift / Printscreen bankrekening
5. DUO-schuld
6. Jaarstukken onderneming
7. Legitimatie
8. Overzicht BKR-registraties
9. Overzicht www.mijnpensioenoverzicht.nl
10. Salarisstrook
11. Schenkings- of leenovereenkomst
12. Specificatie meerwerk / verbouwingsspecificatie
13. Werkgeversverklaring


Zie hieronder een uitleg over de aan te leveren documenten en een voorbeeld van het juiste format. 

1. Aangifte inkomstenbelasting

Op Mijn Belastingdienst kun je online jouw aangifte inkomstenbelasting inzien en opslaan. Nadat je bent ingelogd met je DigiD kun je de aangifte opslaan als pdf. Zie hier een voorbeeld van hoe dit er uit zou moeten zien. Ben je ondernemer? Dan kun je de aangifte opvragen bij je accountant of belastingadviseur.

Waar kan ik op letten? 

 • Heb je de gehele aangifte opgeslagen en niet alleen een overzicht van de berekening?
 • Ben je ondernemer? Let er dan op dat je de aangifte van de Belastingdienst aanlevert en niet de “toelichting inkomen” van je accountant.

2. Akte van verdeling

Dit document is benodigd als jullie uit elkaar gaan en een van de partners het huis overneemt. De vertrekkende partner wordt dan ontslagen van hoofdelijke aansprakelijkheid voor de hypotheekschuld.

Waarom is dit nodig?

Als na relatiebeëindiging één van de partners in de woning wil blijven wonen, dan moet het huis aan die partner toebedeeld worden. Wettelijk gezien is daarvoor een notariële akte vereist, omdat het om een onroerende zaak gaat. Deze (concept) akte van verdeling zal dan ook altijd worden opgevraagd door een geldverstrekker bij ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid.

3. Arbeidscontract

In het arbeidscontract staan alle afspraken tussen werkgever en werknemer vermeld. Dit document is niet hetzelfde als de werkgeversverklaring.

Waarom is dit nodig?

Geldverstrekkers vragen het arbeidscontract soms op voor extra zekerheid in aanvulling op een werkgeversverklaring. Ook geeft het document meer inzage in onderlinge afspraken en opbouw van het salaris. Dit kan nodig zijn als je nog relatief kort in dienst bent of een expat bent. 


4. Bankafschrift / Printscreen bankrekening

Bankafschrift / Printscreen bankrekening is benodigd voor het aantonen van het incassonummer waarvan de hypotheeklasten worden geïncasseerd. Het is niet nodig alle af- en bijschrijvingen van een gehele maand te uploaden. Graag alleen de eerste pagina van het gedownloade overzicht uploaden. Meer informatie is niet nodig. Via internetbankieren kan je een printscreen maken of een digitaal afschrift downloaden. Hier vind je een stappenplan voor het downloaden van afschriften bij ABN Amro, ING, Rabobank en SNS Bank. Sla het document op als pdf-bestand.

Waar kan ik op letten?

 • Zijn de volgende gegevens te zien op het afschrift?
  • naam rekeninghouder (bij en/of-rekening beide namen)
  • saldo
  • rekeningnummer (IBAN)
  • recente datum (niet ouder dan twee maanden)
 • Zijn er geen wijzigingen aangebracht (zoals zwart maken of doorhalen)?
 • Heb je het bankafschrift nodig als bijlage bij een schenkings- of leenovereenkomst? Let er dan op dat de afschrijving van het geschonken of geleende bedrag te zien is. 

5. DUO-schuld

Als je een studieschuld hebt, kun je op de website van DUO inloggen met uw DigiD.

Overzicht 1: Na het inloggen klik je bij “Studieschuld” op de knop “Details”. Je kunt van het overzicht dat je dan ziet een printscreen maken en dat opslaan als pdf.

Overzicht 2: Vervolgens klik je onder “Aflosplan” door op “bekijk schuldhistorie”. Klik daar het balkje met “Saldo studieschuld aflosfase” open, maak een tweede printscreen en voeg die bij de eerste. 

Let er bij beide printscreens op dat je eigen naam (rechtsbovenaan het scherm) ook op het printscreen te zien is, zoals te zien op dit voorbeeld

Waar kan ik op letten?

 • Staat de naam van degene die de schuld heeft, vermeld?
 • Staat de hoogte van zowel de oorspronkelijke als de huidige schuld vermeld?
 • Staat de huidige maandlast vermeld?

6. Jaarstukken onderneming

De jaarrekening wordt normaal gesproken opgemaakt door een accountant of administrateur. Alleen in uitzonderlijke situaties kan er gebruik gemaakt worden van een eigen administratie. Overleg met je adviseur als dat het geval is.

Waar kan ik op letten?

In de jaarcijfers zitten de volgende gegevens:

 • winst- en verliesrekening
 • balans en balansvergelijking met het vorige boekjaar
 • toelichting op de jaarcijfers  

7. Legitimatie

Als legitimatiebewijs is een scan van uw paspoort of identiteitskaart benodigd. Dit dient een duidelijke scan te zijn van een geldig legitimatiebewijs, zoals te zien op dit voorbeeld.

Waar kan ik op letten?

 • Heb je een een kleurenscan gemaakt?
 • Is zowel de voor- als de achterkant volledig, dus met zichtbare randen, ingescand?
 • Is het legitimatiebewijs nog geldig?

8. Overzicht BKR-registraties

Bij het BKR (Bureau Krediet Registratie) kun je (tegen betaling van € 4,95) opvragen welke kredieten er op jouw naam geregistreerd staan.

Waar kan ik op letten?

 • Staat de naam van degene die de schuld heeft, vermeld?
 • Staat de hoogte van de schuld vermeld?
 • Staat het soort krediet vermeld?

Waarom is dit nodig?

Ieder krediet beperkt je leencapaciteit. Dit kan een lening zijn, maar ook een creditcard of de mogelijkheid om rood te staan op je betaalrekening. Het maakt hierbij niet uit of je momenteel gebruik maakt van een krediet. Om een overzicht te krijgen van je kredietstatus doet de geldverstrekker altijd een BKR-toets bij een hypotheekaanvraag.

Wanneer hoef je dit niet zelf op te vragen?

Je gaat aanzienlijk minder lenen dan op basis van je inkomen mogelijk is. Verder weet je zeker dat je nooit te maken hebt gehad met betalingsachterstanden.


9. Overzicht www.mijnpensioenoverzicht.nl

Via de website mijnpensioenoverzicht.nl kun je inloggen met jouw DigiD. Vul de gevraagde gegevens in en klik door tot aan het overzicht. Uiteindelijk kun je rechtsboven “Download gegevens” aanklikken en het overzicht in pdf downloaden (géén printscreen). Volg de stappen uit deze instructie.

Waar kan ik op letten?

 • Zijn de volgende gegevens zichtbaar?
  • de namen van de pensioenuitvoerders
  • de hoogte van het nabestaandenpensioen
 • Maak je gebruik van de VUT-regeling? Voeg dan ook de VUT-opgave toe.  

10. Salarisstrook

Ter vaststelling van uw salaris dient u een actuele salarisstrook aan te leveren. 

Waar kan ik op letten?

 • Is de salarisstrook niet ouder dan twee maanden?
 • Staat op de salarisstrook het bankrekeningnummer vermeld waarop het salaris wordt gestort?
 • Licht je adviseur in als er sprake is van…
  • ouderschapsverlof
  • bonus
  • recente loonsverhoging
  • dienstverband van korter dan zes maanden
  • kasbetaling 

11. Schenkings- of leenovereenkomst

Bij je adviseur kun je een modelformulier voor deze overeenkomst opvragen. Hij of zij kan je ook verder helpen met de inhoud van dit document. Daarnaast is het nodig om ook een kopie van het legitimatiebewijs en een bankafschrift van de schenker(s) of lener(s) aan te leveren.

Waar kan ik op letten?

 • Zijn op de overeenkomst de volgende gegevens te zien?
  • de schenkingsdatum of ingangsdatum van de lening
  • de namen van betrokkenen
  • het geschonken of geleende bedrag
  • het rentepercentage en de looptijd (in het geval van een lening)
 • Is de overeenkomst ondertekend door alle betrokkenen?  

12. Specificatie meerwerk / verbouwingsspecificatie

Een modelformulier voor de verbouwingsspecificatie vind je hier. Het gaat hierbij om een inschatting van de kosten van een verbouwing of het meerwerk, niet om de exacte bedragen.

Waar kan ik op letten?

 • Zijn de kosten gespecificeerd onder de juiste omschrijving en niet onder ‘anders’?
 • Is de specificatie volledig ingevuld?
 • Is de specificatie ondertekend door alle aanvragers?

13. Werkgeversverklaring

Een modelformulier voor de werkgeversverklaring vind je hier. Dit kun je laten invullen door je werkgever. Het is niet verstandig om er zelf informatie bij te schrijven. 

Waar kan ik op letten?
 • Is alles ingevuld of aangevinkt en niets vergeten?
 • Is de verklaring voorzien van een handtekening, firmastempel en naam van de contactpersoon?
 • Is de verklaring zonder correcties ingevuld door één persoon, met één kleur pen?
 • Is de verklaring niet ouder dan 2 maanden?
 • Als er sprake is van een intentieverklaring, is die dan ook voorzien van een extra handtekening en stempel?

Waarom is dit nodig?

De geldverstrekker heeft een werkgeversverklaring nodig om te beoordelen of de gewenste lening past op je inkomen en om te zien wat voor dienstverband je hebt. Ook als je een contract voor onbepaalde tijd hebt, is een werkgeversverklaring benodigd. In de werkgeversverklaring staat namelijk recentere en andere informatie dan in je arbeidscontract (bijvoorbeeld je huidige salaris en of je schulden hebt bij je werkgever).